Sisukord:
Raamatu eessőna
1. Kristlik vaade teadusele
Algus
Elu päritolust
Pühiakiri ja oponendid
2. Geoloogia
Fossiilsed jäänused
3. Inimese vanus
Vanuse määramise meetodid
Väljakutseks
4. Kristlik vaatekoht
Piibellik veeuputus
Maa enne ja pärast veeuputust
Pőhjus - taevane katastroof
Loomise vaatepunkti eelised
Autorist lähemalt
Lisamaterjal:
Darwinist lähemalt Kuum
Darwini teooria lőpp Kuum
Soovitame raamatuid
Muljed raamatust Kuum
Jaga oma mőtteid foorumis
Samateemalisi viiteid
Lisamaterjal:
Sponsorlus - toeta sajaga!
Reklaami meid oma lehel
Kontaktandmed

Kes on kristlane? Mida tähendab olla kristlane?

LOE PIIBLIT >>>

LOE LISA >>>

 

 

 

 


AEGUNUD HÜPOTEES EHK EVOLUTSIOONITEOORIA

Inimesed on elanud sajandeid Charles Lyelli ustava järgija Charles Darwini paikapidamatu teooria pimeduses. Tänu tänapäeva kőrgtehnoloogiale ja üha uutele vastakatele teaduslikele avastustele vőib Darwini teooriat nimetada aegunuks ja ajaloo suurimaks teaduslikuks möödalaskmiseks. Avastus, mis tituleeris usku "pimesi uskumiseks" on pőrkepall tagasi endale ja vőib peagi ise sattuda suures teadmistekogus "äparduste ja veidruste riiulile".

Raamat "Loomine ja evolutsioon" on üks vähestest Eestis leiduvatest raamatutest, mis seab kahtluse alla evolutsiooniteooria vettpidavuse. See raamat vőiks olla Tartu Ülikoolis loodusteadusi őppivatele tudengitele kohustuslik kirjandus. Kahju, et meie kőrgkoolide koridorides ja auditooriumides luusib ateismi vaim pimestades tuhandete inimeste silmi aegunud ja vastuolulise hüpoteesiga, mis röövib noortelt inimestelt elu mőtte ja usu Jumalasse.

Meil kőigil on vőimalus valida mida me usume. Kas tasub vőtta oma elu teejuhiks ja järgida kunagise kibestunud inimese ning oma vanemate usust langenud üliőpilase "mässu ja millegi tőestust"? Kas tőesti usaldame oma igavikuliste küsimuste vastused "juba kőike etteteadva" härra Darwini kätte? Miline kergemeelsus ja laiskus! Häbi teadusmaailmale ja kergemeelse rahva eksitajatele. Kas Darwini teooria ehk hüpotees kannatab ka kriitikat? Kas vőib kőiki sellesse uskujaid käesoleval kodulehel kutsuda avalikku debatti?

Telerist kőneleb mahe meeshääl, kes väidab, et teadlased on kindlaks teinud seda ja teist. Teatakse dinosauruste täpset vanust, mida nad sőid ja varsti väidavad nad ... Mahe meeshääl unustab oma ettevuristavas tekstis, et teadlased nimelt oletavad, neil on hunnik teooriaid ja mitmeid hüpoteese. Ükski neist teooriatest ei ole teisest parem ega suurem st. nad kőik on lőppude lőpuks teooriad ja hüpoteesid. Ometigi vägistatakse loomislugu ja veeuputuse lugu iga päev. Süvenemata antud teooria paljudesse kinnitavatesse aspektidesse lükatakse see lohakalt nn. "aegunud ja veidrike riiulile". Soovitame käesoleva online raamatuga vőtta sealt veidrike riiulilt üks huvitav ja väljakutserohke teos "Loomine vői evolutsioon". Soovime, et see raamat valgustaks sadade meeli ja südameid loomisloo valgusega ning peseks puhtaks ateistlikust hägust, millega me ajusid aastakümneid on kahjustatud.

Lőpetan kuulsa aforismiga: Lollus on sitke ja kiire paljunema … !

Paremale tulevikule lootma jäädes ...
Antti Loodus

-------------------------------------------------------------------

Kes on kristlane? Mida tähendab olla kristlane?

-------------------------------------------------------------------

Järelhüüd kodulehele.

Koduleht on tänaseks üleval olnud üle 2 aasta ja kogunud väga vastakat tagasisidet ja arvamusi. Kodulehe viidet on levitatud siin seal ülima irooniaga ja pilkeks. See on osutunud parajaks pähkliks ka "ateismi vaimu" kandjatele Tartu ülikoolis, kes on saatnud vihast ja põlgusest nõretavaid E-maile, mis on paljastanud ateismi vaimu vilju ja olemust! Keelates loogiliselt mõelda ja vatud südamega tunnetada, tahaksid nad lihtinimesi mürgitada oma totrate teooriate ja hüpoteesidega, loomulikult pakkudes neid tõe pähe või tutvustades neid ÜLIMA TÕENA! Lubage naerda ateistid - heldene aeg!

Raamatu materjale on kasutatud referaatides ja lõputöödes. Antud raamat on täitnud oma eesmärgi - JÕUDNUD KAUGEMALE kui vaid veebileht! Kiitus Jumalale - LIHTSAD TÕED JA FAKTID peavad levima. Evolutsiooniteooria on üks ajuvabamaid ja idootsemaid teooriaid, mida tõe pähe müüakse ja pakutakse, et vabandada oma patust eluviisi ja mässu Jumala seaduste vastu.

Ro.1,20-21 Sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda, sellepärast et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemistes saanud tühiseks ja nende mõistmatu süda on läinud pimedaks.

Kui neid TAHTEAKSE tähele panna. Osad ei taha. Isegi on kristlasi kes ei taha, tahavad uskuda seda mis neile meeldib! Antud teema on HÄRIV liberaalteoloogiast läbiimbunud Eesti teoloogiakoolidele. Nimelt usuvand katoliiklased, luterlased ja paljud liberaalteoloogia poolt mõjutatud kristlased EVOLUTSIOONITEOORIASSE! Nad väidavad, et pole tähtis kuidas Jumal planeedi ja elu lõi, peaasi, et Ta seda tegi. Kui kavalalt on täna eksitus sisse pugemas ja imbumas. Milliste vägevate ja kena paberiga on pakitud see Piibli loomislugu RÜNDAV saatanlik vale! Nende kohta on läinud tõeks sõna:

2.Ko.11,3 Aga mina kardan, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kavalusega, vahest teiegi mõtted rikutakse ja need loobuvad siirast meelest ja kasinusest Kristuse suhtes.

Loomislugu on püsinud kindlana usklike südametes aastatuhaneid ja poüsib edasi. Neile, kes tahavad mõista - märagata Looja suurt tarkust. Ei väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi ütles Issand! Enamus loomisloo saladusi jääbki saladuseks neile, kes ei taha sisse minna kitsast väravast ja tunnistada oma nõrkust ja alanduda Vägeva Looja ette. Loomislugu kangutatakse ka edaspidi edasi ja selle tegijad on "tühja töö" ja "vaimu närijad". Kes USUB see saab õndsaks ja kõik näpuga urgitsejad - mõõtvad Toomased jäävad häbisse, kui kohtuvad ühel päeval oma Loojaga - Omanikuga - Peremehega, kes pärib aru KÕIGE kohta!

Antud koduleht jääb nö. staatiliseks ja lihtsalt informatsiooni kandjaks. Kui soovid aga antud teemal lisa lugeda ja hoida ennast veidi kursis, siis vaata meie viidete kogu! Samas kutsun sind ka kodulehele Usk ja Teadus ja kaema, kas on midagi värsket ja uut sinna üles riputatud! Põnevaid avastusi ja tunnetuse matkateed sulle, et leida TÕDE Looja ja Tema loomingu kohta. Püha Vaim valgustagu sinu otsinguteid ja hoia eemale eksiõpetustest ja ideoloogiatest, mis on inimeste väljamõeldis!

Jumala õnnistusi soovides ...

Antti Loodus

09.07.2006

-----------------------------------------------------------

Evolutsionistide sasipundar, kuidas on lood vaaladega?

-----------------------------------------------------------

 

Soovita antud lehte sőbrale Raamatu PRINT versioon


Statistika: Alates jaanuar 2004 on seda virtuaalset raamatut külastatud korda
See virtuaalne raamat sündis KristlikMeedia & Usk ja Teadus koostööl. Web by Kristlik Meedia 2003 CopyRight - Kőik Őigused Kaitstud - Soovid neid tekste kasutada, siis selleks vőta ühendust Kristlik Meediaga. Saanud loa, seerjärel vőid antud tekstimaterjale vääramata kujul, vastavalt headele tavadele ja allika äranäitamisega kasutada!